Achtergrond

Spiegelstem is een fysieke ruimte met interactieve lichtprojectie. Door geluid te maken "verf' je kleuren, lijnen en figuren op de projectievloer van de ruimte. Een camera en microfoon registreren alles wat je doet en vertalen dit naar visuele beelden. Alles mag! Praten, neuriën, schreeuwen, stampen: elke expressie produceert andere kleuren en texturen. Spiegelstem laat je emoties zien. Het doel van Spiegelstem is om het welzijn van jongeren en zorgpersoneel in de jeugdzorg te verbeteren door de toolbox van zorgverleners uit te breiden en op een speelse en kunstzinnige manier zelfexpressie en emotieregulatie van jongeren te stimuleren.

Spiegelstem richt zich met name op kinderen en jongeren met een hoge mate van onrust en/of moeilijk verstaanbaar gedrag en de zorgverleners die met hen werken. Spiegelstem wordt ontwikkeld in co-creatie met verschillende zorgpartners. In de eerste twee jaar waren dit dagbestedingscentrum de Zonnering (Pluryn Maarsbergen) en de Kingmaschool voor speciaal onderwijs in Amersfoort. Op deze locaties zijn ook toegewijde Spiegelstem ruimtes ingericht. Voor de volgende fase van Spiegelstem wordt de samenwerking met Pluryn voortgezet maar is er ook een nieuwe partner bijgekomen: Orthopedagogisch centrum de Trampoline (Philadelphia) in Amsterdam.

Resultaten

Demonstraties en presentaties

Een reizende versie van Spiegelstem heeft in 2021 tot 2022 op verschillende festivals/congressen/locaties gestaan zoals: het JEF Festival, het Centrum voor Transculturele Psychiatrie Veldzicht, de Inspiratiedag voor speciaal onderwijs van Kunst Centraal, Betweter Festival. het Chronisch Gezond Festival, Samen Toekomst Maken, Vuur voor cultuur, Next Stop, Future Health Designs en de GEMH Game Gallery. Ook was Spiegelstem onderdeel van een debatavond in de Balie.

Onderzoek

Er zijn verschillende gesprekken gevoerd (o.a. tijdens co-creatie dagen) en playtests gedaan met jongeren en zorgprofessionals. Uit de resultaten van 46 playtests met jongeren bleek o.a. dat Spiegelstem door vrijwel alle spelers als plezierig werd ervaren (93%) en dat bij de meerderheid (46%) een positieve verandering in gemoedstoestand plaatsvond. De zorgpartners zijn positief over de potentie van Spiegelstem, maar er moet nog verder worden onderzocht hoe Spiegelstem het beste kan worden geïntegreerd binnen bestaande protocollen, programma's, en behandelingen. Op basis van de bevindingen uit de eerste fases van co-creatie en onderzoek zijn er verschillende aanknopingspunten geformuleerd voor de doorontwikkeling en verduurzaming van Spiegelstem.

Next steps

Fase 3 staat volledig in het teken van optimalisatie en implementatie. De installatie wordt gebruiksvriendelijker gemaakt, er worden nieuwe features ontwikkeld (o.a. multiplayer, modulaire versie) in co-creatie met de zorgpartners en jongeren, er worden verschillende implementatiemogelijkheden uitgewerkt, en de impact zal verder worden onderzocht d.m.v. wetenschappelijk onderzoek.

Meer informatie

Voor meer informatie over het initiatief Spiegelstem raadpleeg de website of bekijk deze filmpjes over Spiegelstem Fase I en Spiegelstem Fase II.