De hoofddoelstelling van dit project van Vitaal Mensenwerk is het verhogen van zelfmanagement en het welbevinden bij chronisch zieken met aandoeningen die tot periodiek terugkerende klachten leiden en/of aandoeningen die progressief verslechteren en revaliderend van aard zijn.

Meer informatie

www.vitaalmensenwerk.nl