Ondersteund initiatief 'Sterkere ouders, evenwichtiger kinderen. Omgaan met het gedrag van een kind met CP.'

Achtergrond

Een kind met cerebrale parese (CP) heeft vaak naast de fysieke beperkingen ook emotionele- en gedragsproblemen. Voor ouders is het soms best lastig om het gedrag van hun kind te doorgronden en hiermee om te gaan. Om die reden heeft CP Nederland voor ouders van een kind met CP een stepped care programma ontwikkeld. Hiermee hebben ouders zelf de mogelijkheid om kennis en inzicht te krijgen in de specifieke emotionele- en gedragsproblemen bij hun kind met CP. Tevens kunnen zij zelf aan de slag gaan met algemene en situatie-specifieke tips. Daarnaast willen we dat er in de kinderrevalidatie meer aandacht besteed wordt aan de specifieke vragen en problemen m.b.t. emotionele- en gedragsproblemen die ouders ervaren bij hun kind met CP.

Het stepped care programma bestaat daarom uit de volgende onderdelen:
- De website CP en gedrag voor ouders van een kind met CP (www.cpengedrag.nl)
- Checklist CP en gedrag voor gedragsdeskundigen in de kinderrevalidatie om met ouders te bespreken
- Draaiboek oudergroepen CP en gedrag voor gedragsdeskundigen om uit te voeren met een groep ouders (op locatie of online).

Door het gezamenlijk ontwikkelen van dit programma met gedragsdeskundigen uit het (kinderrevalidatie-)veld, werd ook meer bewustwording van de problematiek gecreëerd bij professionals in de kinderrevalidatie en worden tools voor begeleiding aangereikt.

Resultaten

Omgerekend naar het hele jaar 2020 hebben we met de website 8000 mensen weten te bereiken. De analyses laten zien dat de website niet alleen in Nederland, maar ook in België en Suriname wordt bekeken. Met prof. dr. Erik Scherder hebben we een informatief filmpje opgenomen waarin hij op heldere wijze uitleg geeft over de samenhang tussen CP en Gedrag. Dit filmpje wordt ook zeer goed bekeken.

Tijdens de bijeenkomsten bij de Landelijke werkgroep Orthopedagogen is de checklist besproken en door de deelnemers ook van commentaar voorzien, zodat het een product is dat aansluit bij hun wensen en behoeftes. Bij deze bijeenkomsten waren orthopedagogen uit bijna alle kinderrevalidatiecentra aanwezig.

Het draaiboek oudergroepen is ontwikkeld is door gedragsdeskundigen uit de kinderrevalidatie van het CP expertise centrum in Amsterdam, en sluit aan bij de behoeften en werkwijze van gedragsdeskundigen. Ook kan het programma online gegeven worden, zodat juist in deze tijd dit programma ook goed gebruikt kan worden.

Meer informatie

www.cpengedrag.nl