Achtergrond

Steeds meer organisaties en instellingen ontdekken de kracht van WRAP: Wellness Recovery Action Plan. De WRAP is een zelfhulpinstrument - te volgen als training in acht sessies - die het eigen herstelvermogen van mensen aanboort en versterkt. De WRAP wordt steeds breder aangeboden: bij Ggz-instellingen, bij herstelacademies, onderwijsinstellingen en buurthuizen.

Wat is WRAP?
WRAP - Wellness Recovery Action Plan - is een laagdrempelig instrument voor zelfhulp dat iedereen vanuit het eigen perspectief kan benutten om herstel van welbevinden te ondersteunen. Het is een laagdrempelige training die door ervaringsdeskundigen wordt begeleid. Het programma van WRAP bestaat uit:
- vijf sleutelbegrippen: de kernwaarden hoop, persoonlijke verantwoordelijkheid, eigen ontwikkeling, opkomen voor jezelf en steun,
- de 'gereedschapskoffer voor een goed gevoel',
- zes actieplannen en een aantal herstelthema's.

Waar komt WRAP vandaan?
De methodiek is in de jaren 90 in de VS ontwikkeld en daar erkend als evidence based. WRAP werd zo'n tien jaar geleden in Nederland geïntroduceerd. Hier zijn inmiddels vierhonderd trainers in de methodiek opgeleid en wordt WRAP landelijk in zo'n twintig instellingen aangeboden. Onder andere bij herstelacademies, Ggz-instellingen, RIBW's en sociale wijkteams. WRAP is sinds 2015 opgenomen in de Databank Erkenningscommissie Langdurige Ggz en geniet in steeds bredere kring belangstelling.

Wat was er nodig?
WRAP is zo succesvol dat steeds meer organisaties ermee aan de slag gaan of dit overwegen. Zodat steeds meer mensen er profijt bij kunnen hebben. Maar hoe doe je dat en wat is ervoor nodig? Hoe waarborg je de visie en de kwaliteit? Er bestonden in Nederland nog geen tools voor een succesvolle en modelgetrouwe implementatie van WRAP binnen organisaties en instellingen.

Resultaten

Kenniscentrum Phrenos en het Trimbos-instituut ontwikkelden samen een implementatiehandreiking en een modelgetrouwheidschaal voor WRAP. Deze tools zijn het resultaat van het tweejarige ontwikkeltraject dat werd mogelijk gemaakt met een subsidie van het Agis Innovatiefonds. De producten zijn ontwikkeld op basis van literatuur, actieonderzoek en interviews met experts, en in samenwerking met Enik Recovery College (Lister), GGZ Noord-Holland-Noord, GGz Breburg, HVO Querido, Pameijer en RIBW Arnhem Veluwe Vallei.

De Handreiking Implementatie van WRAP biedt houvast om WRAP modelgetrouw breed beschikbaar te maken in de organisatie. Voor cliënten om eigen herstel te ondersteunen, maar ook voor werknemers die eigen welbevinden willen ondersteunen. Hiermee kunnen organisaties nagaan wat er nodig is als ze de verbreding van WRAP ter hand willen nemen. Met de schaal kunnen organisaties zicht krijgen en houden op de beschikbaarheid, de kwaliteit en het proces van verbreding van WRAP. Om de eigen implementatie en uitvoering tegen het licht te houden en de ontwikkeling hierin door de tijd heen te volgen. Doel van beide producten is bij te dragen aan een brede(re) modelgetrouwe beschikbaarheid van WRAP, zowel binnen de zorg als in het sociaal domein.

Meer informatie

Beide producten zijn vrij te downloaden op de site van Kenniscentrum Phrenos en het Trimbos-instituut. Voor meer informatie en het downloaden van de tools:
Wellness Recovery Action Plan (WRAP) - Kenniscentrum Phrenos
Trimbos.nl | WRAP handreiking en modelgetrouwheidschaal nu breed beschikbaar