Dit project resulteert in de realisatie van Traumanet.nl: een online platform rondom trauma en herstel, voor en door mensen die direct en indirect met trauma te maken hebben (gehad).

Traumanet heeft als hoofddoel om toegankelijke informatie, (h)erkenning en handvatten te bieden om met de gevolgen van trauma om te leren gaan en veerkracht te vergroten. Daarnaast wil ze ook een bron van inspiratie en verbinding zijn door een platform te creëren waar ruimte is voor verschillende perspectieven en uitwisseling van kennis en ervaringen.

Traumanet is een Multi deskundig initiatief, geïnitieerd door mensen met zowel eigen als professionele ervaring met trauma. Zij hechten waarde aan goede samenwerking en bundeling van krachten en expertise. Ervaringsdeskundigen, professionals, wetenschappers en andere betrokkenen werken daarom samen aan de invulling van Traumanet, en in bredere zin aan de missie bij te dragen aan een trauma-geïnformeerde samenleving.

Penvoerder

Stichting TraumaNet