Mensen met gehoorverlies verstaan regelmatig iets niet of verkeerd, ook als ze hoorhulpmiddelen (zoals hoortoestel of cochleair implantaat) gebruiken. Dit kan leiden tot onbegrip en irritatie bij anderen. Om de communicatie te verbeteren, is het erg belangrijk voor slechthorenden dat anderen rekening houden met hun gehoorverlies. Rekening houden met iemand gaat beter als je je in deze persoon kunt inleven. Daarom wordt in dit project een simulator ontwikkeld waarmee je kunt ervaren hoe het is om slechthorend te zijn en hoorhulpmiddelen te gebruiken. In virtual reality (VR) zullen situaties nagebootst worden waarin de gebruiker beleeft welke communicatieproblemen slechthorenden ervaren. Ook krijgt de gebruiker communicatietips. Het Erasmus MC ontwikkelt de VR-hoorsimulator met input van ervaringsdeskundigen van de patiëntenorganisaties Stichting Hoormij en Onafhankelijk Platform Cochleaire Implantatie. De VR-hoorsimulator zal ingezet worden in de zorg bij naasten van slechthorende patiënten, in de scholing van zorgpersoneel en voor voorlichtingsdoeleinden.