Het project De Virtuele Patiënt is een computerspel genaamd Meneer Said, dat is opgezet om eerstelijns zorgprofessionals te trainen in hun één op één communicatie met patiënten en cliënten met complexe problematiek.

Achtergrond

In achterstandswijken zijn relatief veel patiënten/cliënten met complexe problematiek. Zorgprofessionals in Overvecht (in Utrecht) werken binnen de context Gezonde Wijk Overvecht, al geruime tijd succesvol met het "4D model" aan het verbeteren van de gezondheid van de Overvechters en aan het terugdringen van de druk op de eerstelijnszorg. Uit onderzoek en uit de ervaringen van professionals blijkt dat voor een succesvolle aanpak van complexe problematiek de communicatie tussen zorgverlener en patiënt essentieel is, om wederzijdse verwachtingen helder te hebben en de regie van de patiënt te stimuleren.

Het computerspel Meneer Said is hiervoor ontwikkeld. Het is een zogenaamde Serious Game. Met Said kunnen professionals in de wijk vaardigheden trainen en inzicht krijgen in één op één communicatie tussen eerstelijns zorgprofessionals en patiënten/cliënten met complexe problematiek. Dit zijn mensen die op meerdere domeinen problemen hebben - fysiek, psychisch, sociaal en/of maatschappelijk - en die een groter risico op gezondheidsschade hebben door over- of onderbehandeling.

Karakter en inhoud van Meneer Said zijn ontwikkeld door huisartsen, praktijkondersteuners en buurtteamwerkers in de wijk Overvecht in Utrecht. De communicatiesoftware is ontwikkeld door studenten van de Universiteit Utrecht. De Gemeente Utrecht is de initiatiefnemer geweest. Dit innoverende samenwerkingsproject is uitgevoerd met steun van het Agis Innovatiefonds.

Resultaten

Binnen het project zijn 53 professionals geschoold in "Samenwerken rondom Complexiteit" waarbij de Virtuele Patiënt is gebruikt. De Virtuele Patiënt kent inmiddels meerdere karakters. De resultaten met de spelomgeving en praktijkscenario's zijn zeer bemoedigend, zo geven professionals in Utrecht aan. De Virtuele Patiënt lijkt zeer goed inzetbaar voor bewustwording en training van de 4D werkmethodiek en voor het overdraagbaar maken van praktijkervaringen.

Stichting Volte, die landelijk professionals ondersteunt en schoolt in het werken met complexe problematiek, integreert vervolgens De Virtuele Patiënt in haar scholingsaanbod, waardoor in heel Nederland kan worden gewerkt met De Virtuele Patiënt.

Meer informatie

www.stichtingvolte.nl
Bekijk ook het filmpje