De VLAM-training: Voorbereid van Leeromgeving naar ArbeidsMarkt

Veel jongvolwassenen met langdurige psychische en/of lichamelijke problemen ervaren belemmeringen bij de overgang van opleiding naar werk. Hierdoor blijft hun arbeidsparticipatie achter. Het REA college en het lectoraat Rehabilitatie van de Hanzehogeschool Groningen gaan een training ontwikkelen, uitvoeren en evalueren die jongvolwassenen met een beperking ondersteund bij deze overgang van opleiding naar werk (de VLAM-training). Dat doen zij aan de hand van principes van ontwerpend onderzoek samen met ervaringsdeskundigen en de doelgroep. Het doel van de training is dat deelnemers beter zelf in staat zijn een baan te kiezen en te verkrijgen die bij hen past wat de kans op het behouden van een werkplek vergroot. De VLAM-training wordt evidence-informed ontwikkeld op basis van effectieve instrumenten en methoden, praktijkervaring vanuit het REA college en ervaringskennis van de doelgroep. In de training is er aandacht voor de eigen krachten van de deelnemer, ervaren belemmeringen en hoe deze te verminderen, en het sollicitatieproces.