Door WachtenWaard ben ik sterker en veerkrachtiger geworden en heb ik geleerd dat er zelfs in het wachten waarde en groei te vinden is.

WachtenWaard biedt wachtlijstzorg in de (specialistische) ggz. Eén ochtend- en middag per week begeleiden twee ervaringsdeskundigen een groep van tien cliënten tijdens hun periode op de wachtlijst voor behandeling. WachtenWaard is een programma van 35 uitgewerkte thema's die ondersteuning bieden en voorbereiden op behandeling. Per thema is een gespreks- en beeldende sessie uitgewerkt. De basis van WachtenWaard is simpel: je hoeft het niet alleen te doen.

Afgelopen jaar hebben we een succesvolle pilotgroep bij Altrecht gegeven. Cliënten die WachtenWaard hebben gevolgd, zijn zonder uitzondering positief: WachtenWaard helpt tegen eenzaamheid, geeft handvatten en is een veilige plek waar alle narigheid er gewoon kan zijn.

De volgende stap is uitbreiding naar andere regio's en het regelen van structurele financiering. Hierdoor wordt het initiatief makkelijker overdraagbaar en kunnen we ook aankomende jaren zo veel mogelijk cliënten ondersteunen tijdens het anders zo eenzame en uitzichtloze wachten.

Penvoerder:

Lente Werner

Meer informatie

www.wachtenwaard.com