Redesigning Psychiatry, een innovatienetwerk van ontwerpers en professionals dat zich bezighoudt met innovatie in de GGZ, en de Parnassia Groep nemen gezamenlijk het initiatief voor het ontwerpend onderzoek 'The Bumpy Road'. Doel van het onderzoek is om adolescenten die worstelen met licht en ernstige psychische problemen op nieuwe manieren en vanuit een nieuwe visie op psychisch welzijn te ondersteunen. Startpunt voor het initiatief vormt het afstudeerproject van ontwerper Nina Schouten: een platform met podcasts waarin adolescenten in niet-gescripte gesprekken met een therapeut persoonlijke verhalen delen over perioden in hun leven, waarin ze zijn vastgelopen.

In de eerste fase van het ontwerpend onderzoek heeft het team vijf ontwerpschetsen van verschillende podcasts gemaakt en een ontwerpvoorstel voor een platform. In de vervolgfase werkt het team samen met alle partners het voorstel uit tot een cross-mediaal platform met authentieke verhalen van jongeren over perioden waarin ze zijn vastgelopen. De rode draad vormt een serie van acht podcasts waarin een jongere laagdrempelig wordt geïnterviewd door een leeftijdsgenoot over de moeilijke periode in zijn leven. Daarin wordt uitgediept hoe het vastlopen begon, wat heeft geholpen om er weer uit te komen en hoe je iemand in dezelfde situatie kunt helpen. De serie podcasts worden ondersteund met verdiepende interviews met (zorg)professionals, paneldiscussies met jongeren over een besproken thema, interviews op straat en andere vormen die passen bij het verhaal. Daarnaast wordt iedere podcast ondersteund met een animatie van het hoofdpatroon waar de verteller in vastloopt. Luisteraars worden doorgelinkt naar aanvullende informatie en waar nodig professionele ondersteuning.

Dit project wordt ondersteund binnen de Open Oproep Chronisch Gezond, een gezamenlijk initiatief van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Agis Innovatiefonds. Het project is in de eerste fase met € 40.000 ondersteund en in de tweede fase met € 80.000. Beide fondsen stellen ieder de helft beschikbaar.

Redesigning Psychiatry
www.redesigningpsychiatry.org

Eerste fase

Lees hier meer over de eerste fase van dit project.