Redesigning Relapse - van terugvalpreventie naar veerkrachtig vallen en opstaan

Redesigning Relapse is een ontwerponderzoek waarin Brijder Jeugd en Redesigning Psychiatry verkennen hoe jongeren met een achtergrond van verslaving en hun netwerk kunnen worden versterkt. Het kijkt met een andere lens naar verslavingsproblematiek. Ze richten zich niet alleen op het individu maar ook op de context, niet op terugvalpreventie maar op motivatie om weer op te staan en ontwerpen hybride tussenvormen van zorg en ondersteuning, i.p.v. hard onderscheid tussen wel en niet in zorg zijn.

De nieuwe lens is niet stoornisgericht, maar interactiegericht: het gaat over veerkracht en balans vinden. Hierbij wordt samengewerkt in een interdisciplinair team van ontwerpers, zorgprofessionals, jongeren en hun omgeving. Het doel is om jongeren handvatten te bieden om -ook buiten de behandeling- in een gewenst evenwicht te komen en te blijven. De omgeving wordt hierbij mee-ontworpen. Die moet ontvankelijk zijn voor de jongere om te oefenen, terug te vallen en weer op te staan.

Penvoerder:

Reframing Studio en Brijder Jeugd