Wie ben je en wie wil je zijn? Hoe ben je buitengewoon jezelf? 'Worden wie je bent'is voor iedereen een zoektocht, maar jongvolwassenen met zowel autisme als vragen rond hun gender en seksualiteit staan voor een extra uitdaging om 'zichzelf' te zijn. Het is als twee keer uit de kast komen: met autisme en met een 'andere' seksuele identiteit of genderidentiteit. Interactie en communicatie met het directe netwerk van de jongvolwassenen zou ondersteunend kunnen zijn. Familie, vrienden en onderwijs- en zorgprofessionals weten nog te vaak niet goed hoe ze hiermee om moeten gaan. Er is sprake van handelingsverlegenheid bij (in)formele zorgprofessionals.

In fase 1 van het project Buitengewoon jezelf hebben we samengewerkt met een diverse groep mensen. We hebben op basis van ervaringen en ondersteuningsbehoeften een achttal concepten ontwikkeld: tools die helpen bij het in gesprek gaan over je identiteitsvraagstuk. En dat is enorm nodig, want dit soort instrumenten en methodes voor deze doelgroep bestaan op dit moment simpelweg nog niet.

Door het zoeken naar co-creatie met deze diverse groep mensen hebben we een methodiek ontwikkeld waarin een sense-of-belonging ontstond: verhalen werden gedeeld en de jongvolwassenen en (in)formele zorgprofessionals leerden hoe ze zelf konden ontwerpen om meer expressie te geven aan zichzelf, hun proces en de interactie met de omgeving mogelijk te maken. In de tweede fase van het project Buitengewoon jezelf werken we aan het doorontwikkelen van deze methodiek.

Projectpartners:

Ontwerpbureau morgenmakers, Lectoraat Waarderen van Diversiteit à Fontys OSO, Samenwerkingsverband Autisme zuidoost Brabant, GGzE, onderzoekers van Tranzo, Werkplaats Geestdrift en Kennis- en Zorgcentrum voor Genderdysforie van Amsterdam UMC

Penvoerders:

Morgenmakers en Fontys