Gewoon samen hangen met je vrienden of naar de sportclub. Voor de meeste jongeren vanzelfsprekend. Maar niet voor jongeren met een beperking. We leerden in de eerste fase van dit project, dat normale dingen doen, samen met je vrienden, hun wens is. Waarom lukt dit nu niet?

Deze jongeren hebben weinig tijd voor vrije tijd. Alledaagse dingen als aankleden, verzorging, vervoer en huiswerk nemen alle tijd in beslag. Het huidige aanbod is ontoereikend, thuis en op school praat men weinig over vrijetijdsbesteding. Hoe geven we deze jongeren meer zelfvertrouwen? Hoe geven we hen mogelijkheden om zichzelf en anderen te verbazen?

In de tweede fase van dit project ontwikkelen Muzus (Penvoerder), Rijndam Revalidatie en stichting BOOR in co-creatie met jongeren, leerkrachten en therapeuten de leerlijn "verbaasjezelf". In deze leerlijn doorlopen we met de leerlingen vier stappen om tijd en aandacht te maken voor vrijetijd in het leven van jongeren met een beperking: (1) campagne voor bewustwording, (2) ontdek-activiteiten, (3) reflectie en (4) succes vieren.