Redesigning Relapse is een samenwerkingsproject tussen Redesigning Psychiatry en BrijderJeugd, en mede mogelijk gemaakt door het Agis Innovatiefonds. In dit project ontwikkelen we nieuwe interventies voor jongeren die worstelen met verslaving. We hebben daarbij drie omdenkstappen geformuleerd die een andere blik werpen op terugvalpreventie in de verslavingszorg.
1. Allereerst streven we er niet naar om ten alle tijden te voorkomen dat jongeren terugvallen, maar stellen we ze in staat om veerkrachtig weer op te kunnen staan.
2. We kijken niet alleen naar het individu, maar focussen op interacties met de omgeving.
3. En we verkleinen het harde onderscheid tussen in- en uit zorg zijn.

In de eerste fase hebben we jongeren, behandelaren, onderzoekers en experts geraadpleegd, die onze visie op het onderwerp hebben verdiept. Zo bleek dat er weinig begrip is voor het zoeken naar een balans tussen de roes en de rede, terwijl iedereen die worsteling herkent. Ook bleek het essentieel om het netwerk van jongeren breder op te vatten dan enkel relaties met vrienden en familie - ook systemen als je huis, je baan en je school maken of kraken het herstelproces. Ten slotte hebben we geleerd dat jongeren twee manieren hanteren om zich te verhouden tot hun herstel - en dat je die allebei moet willen faciliteren. Waar de ene manier zich richt op praktische routines, omgevingen en tools die jongeren houvast bieden, richt de ander zich meer op het interpreteren van de emoties en ervaringen die ten grondslag liggen aan de worsteling.

Fase 1 resulteerde in drie ideeën. Het eerste idee is 'meeproberen'. Daarin maak je samen met een naaste de afspraak op zoek naar je gezonde rush, zoals voetballen, schilderen of koken. Het tweede idee, de 'safe haven', is een plek in de stad waar je terecht kan als je behoefte hebt aan rust of inspiratie. Buiten de muren van je thuis-omgeving, je werkplek en de zorg-omgeving. Het derde idee, 'new stART', stelt voor om een jongere samen met een kunstenaar een vormvrij kunstwerk te laten maken dat helpt om vanuit een nieuw perspectief naar je worsteling met verslaving te kijken en het verhaal over jezelf te herschrijven. En om je toekomstige zelf daar zo nu en dan aan te kunnen herinneren.

Deze ideeën zijn het startpunt van waaruit we in de tweede fase concepten met behulp van een pilot in samenwerking met jongeren, behandelaren en experts gaan realiseren.