In de eerste fase hebben wij met een ontwerpteam bestaande uit twee jongeren, twee begeleiders, een stagiair, gedragswetenschapper en toekomst coach de volgende vragen onderzocht 'Hoe kunnen we een ontwikkelingsgerichte leefomgeving voor jongvolwassenen realiseren, waarin kansen en mogelijkheden voorop staan? En hoe betrekken we daar familie en zorg bij?' Deze vraag sloot aan bij een door Agis Innovatiefonds vooraf opgestelde ontwerpvraag: 'Hoe kunnen we relaties in het sociale in- / formele en professionele (zorg) netwerk rondom de jongvolwassenen herontwerpen zodat we de gezamenlijke impact vergroten? Welke ruimtelijke en sociale interventies stimuleren het vormen van ondersteunende netwerken?'

De uitkomst van fase 1 is een prototype in de vorm van een spel dat bestaat uit vier stappen:
1) Voorbereiding op het spel 'wat heb je nodig' door middel van een workshop.
2) Spelen van het spel: 'wat heb je nodig?'
3) Neem het mee: zelf experimenteren met het spel.
4) Delen en vieren van de opbrengsten.

In de tweede fase willen wij twee sporen bewandelen. Het inhoudelijk doorontwikkelen van het spel, de workshop of scholing die daar bij hoort en het uitvoeren en vieren van behaalde experimenten. Naast deze doorontwikkeling wordt er gewerkt aan het implementeren van het spel bij Pluryn Werkenrode en een nog te bepalen andere locatie van Pluryn en gaan we het spel bij een andere organisatie introduceren en inzetten. Om dit te doen wordt het ambassadeurs netwerk ingezet en werken wij samen met een extern onderzoeker van de Academische Werkplaats Disabilities Studies Nederland. Ook is er een link naar de Sterkplaats (opleidingsplek voor ervaringsdeskundigen) van de HAN en studenten van de opleiding Social Work. Vanaf september 2022 willen wij het spel bij intervisies, teamdagen, toekomstplansessies en andere groepen van Werkenrode testen. Hiervoor worden jongeren, als zij willen, door het ontwerpteam opgeleid als ambassadeurs.