Online leerprogramma 'Samen op weg!', bedoeld om jongeren met fysieke of mentale problemen meer mogelijkheden en eigenaarschap te bieden.

Voor de aanvraag Latent Talent is er in de eerste fase samen met een team van ervaringsdeskundigen en professionals stilgestaan bij de ontwerpvraag 'hoe kan de herstel- en revalidatie beter aansluiten bij jongeren in het vinden van hun weg in de samenleving'. Ontwerpers en pedagogen hebben vijf concepten ontwikkeld die aansluiten bij huidige trends en bij wat jongeren en professionals belangrijk vinden.

Voor fase twee zullen we in samenwerking met jongeren en jonge professionals, de drie meest gekozen concepten uitwerken in een online leerprogramma 'Samen op weg'. Dit leerprogramma wil jongeren met een fysieke en/of emotionele beperking ondersteunen om hun weg te vinden in de samenleving. Met volop ruimte voor persoonlijke informatie en ontmoeting en toegang tot educatieve modules en tools.

Het programma wordt ontworpen samen met jongeren en jonge professionals. Verschillende organisaties in de revalidatie en samenleving die jongeren ondersteunen kunnen meedenken en doen: meedenken over de inhoud, eigen inhoud en expertise toevoegen en het programma inzetten of doorverwijzen naar jongeren. Daarnaast worden jonge professionals betrokken om via het ontwikkelde programma te leren van de verhalen en ervaringen van jongeren, om zo vanuit een andere benadering beter bij jongeren aan te sluiten.

Lees hier ook het artikel 'Jongeren en revalideren? Meer aandacht voor het echte leven is noodzakelijk'.

Het programma wordt ontwikkeld en uitgevoerd door Dream Support, in samenwerking met de Rehab Academy en FLOOR jongerencoaching.