Het project van Dialogue Trainer "Communicate" borduurde voort op een eerder project, de De Virtuele Patiënt.

Achtergrond

Als zorgverlener communiceer je voortdurend. Maar waar oefen je nu met lastige gesprekken? Dat was (in 2013 al) de aanleiding om onder andere met de hulp van het Agis Innovatiefonds te gaan bouwen aan een virtuele patiënt. Vorig jaar is dit project verder uitgebouwd, wederom met behulp van het Agis Innovatiefonds.

Resultaten

Om grote groepen professionals en studenten in staat te stellen om te oefenen met lastige gesprekken, zijn er 13 nieuwe simulaties gebouwd. Zorg verleen je daarbij altijd in een context. Daarom zijn er niet alleen gesprekken met patiënten gebouwd, maar ook met collega's, mantelzorgers en zelfs leidinggevenden. In een lerende organisatie krijgt immers iedereen feedback.

Om de simulaties goed te laten aansluiten op de praktijk, heeft Dialogue Trainer samengewerkt met een expertgroep. Deze groep van zorgverleners en opleiders heeft met elkaar bepaald welke gesprekken in de praktijk uitdagen, en waar oefenen het verschil kan maken. Vervolgens hebben zij de simulaties getest met hun studenten en collega's, om zowel best practices (wat werkt) als leerdoelen nog te verbeteren. "Heel leuk aan het programma is dat je dingen kunt testen en ook kunt zien wat er gebeurt als je iets heel anders doet."

Meer informatie

www.dialoguetrainer.com/zorg/