Op zoek naar nieuwe producten, ruimtelijke interventies of gezondheidsconcepten die mensen met (nog g)een chronische aandoening meer de regie geven over hun dagelijks leven, schreven het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Agis Innovatiefonds een open oproep uit. De belangstelling bleek groot. Zes voorstellen voor ontwerpend onderzoek, met een breed scala aan doelgroepen werden geselecteerd. Lees hier meer over fase 1.

Selectie tweede fase Open Oproep Chronisch Gezond

In maart 2020 zijn zes projecten geselecteerd voor de Open Oproep Chronisch Gezond die door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en Agis Innovatiefonds was uitgeschreven. Deze projecten hebben nu allemaal de eerste fase achter zich gelaten en groen licht gekregen voor het vervolg. De tweede fase is gericht op de realisatie van gestelde doelen en implementatie van ontwerpen en werkwijzen.

De voorstellen zijn op basis van vooraf gestelde criteria beoordeeld door:
- Lotte van Laatum, ontwerper
- Annemartine van Kesteren, conservator design bij Museum Boijmans van Beuningen
- Gijsbert van Herk, voorzitter van de raad van bestuur van Stichting Humanitas Rotterdam
- Jeroen Boelhouwer, programmaleider gezondheid en welzijn bij het Sociaal Cultureel Planbureau.
Zij zijn positief over de doorontwikkeling van de ingediende vervolgplannen en zeker ook over de flexibiliteit van de teams die hun werkwijze door COVID-19 hebben moeten aanpassen. De commissie spreekt haar waardering uit voor de manier waarop wordt samengewerkt in interdisciplinaire teams en de verfrissende manier waarop de doelgroep bij het onderzoek wordt betrokken. De voorlopige resultaten laten de meerwaarde zien van een multidisciplinaire samenwerking en van het betrekken van de ontwerpdiscipline bij de gedefinieerde vraagstellingen. Om de kennisuitwisseling tussen de verschillende projecten te stimuleren worden vanaf april tot juni drie thematische meet-ups georganiseerd.

Selectie

De projecten die nu een tweede fase in gaan zijn Spiegel Stem van Monobanda, The Bumpy Road van Reframing Studio, Vitaal in gesprek van Open Concept, (On)gewoon goed wonen van Oostwest, Fysiek Fabriek 2.0 van Aurore Brard en Mijn kamer 9 van Morgenmakers.

Monobanda wil met Spiegel Stem een veilige en uitnodigende plek ontwikkelen voor kinderen met een verstandelijke beperking. In de tweede fase wordt op de locatie van de Kingmaschool (Speciaal Basisonderwijs) en Pluryn (ontwikkelingsgerichte en therapeutische dagbesteding) een prototype ontwikkeld. Met inzet van spel onderzoekt het team samen met de doelgroep de werkbaarheid van de interactieve installatie.

Redesigning Psychiatry, een innovatienetwerk van ontwerpers en professionals gericht op innovatie in de GGZ, en de Parnassia Groep willen met The Bumpy Road (voorheen: Vastlopen tijdens de adolescentie) komen tot nieuwe manieren om adolescenten die worstelen met lichte of ernstige psychische problemen vanuit een nieuwe visie op psychisch welzijn te ondersteunen. In de tweede fase van het onderzoek werkt het team samen met alle partners het voorstel uit voor een cross-mediaal platform met authentieke verhalen van jongeren over perioden waarin ze zijn vastgelopen.

Ontwerpbureau Open Concept constateert dat kinderen en jongeren met een chronische ziekte door vermoeidheid (te) vaak worden belemmerd in de uitvoering van alledaagse activiteiten. In de vervolgfase van Vitaal in Gesprek (voorheen: Eigen regie op vermoeidheid) onderzoekt het team hoe ze de doelgroep, jonge reumapatiënten, kunnen ondersteunen bij gesprekken over vermoeidheid. Daarvoor wordt in verschillende iteraties een prototype ontwikkeld dat jongeren in die gesprekken ondersteunt.

Ontwerpbureau Oostwest voert samen met GGz Centraal een ontwerpend onderzoek uit naar een toekomstscenario voor een 'GGz-vriendelijke' wijk waar mensen met een al dan niet ernstige psychische aandoening kunnen wonen, een sociaal netwerk hebben en gebruik kunnen maken van lokale voorzieningen. In de tweede fase van project (On)gewoon goed wonen wordt een routekaart uitgewerkt en worden tests gedaan met ontmoetingsplekken in de wijk waar GGz-cliënten, zorgprofessionals en bewoners op een laagdrempelige manier met elkaar in contact komen.

Social designers Aurore Brand en Lotte de Haan werken in samenwerking met Fokus Wonen aan concrete oplossingen voor problemen waar mensen met een lichamelijke beperking en hun hulpverleners dagelijks tegenaan lopen. In de tweede fase starten ze twaalf nieuwe ontwerptrajecten om tot hulpmiddelen op maat te komen en werken ze aan de verduurzaming van het concept van de FysiekFabriek als netwerkorganisatie.

De Morgenmakers doen samen met zorgorganisatie Oktober ontwerpend onderzoek naar strategieën of producten die kunnen worden ingezet om het verlies van eigenheid en zelfregie te beperken bij ouderen die in een verpleegtehuis worden opgenomen. De 'Eigenwijzer' moet helpen om in het gesprek tussen de cliënt en de begeleider of familie inzicht te krijgen in de eigenheid en gewoonten van deze ouderen. In de tweede fase van Kamer 9 worden interventies gedaan met deze tool. Ook zal met behulp van zorgtechnologie worden geëxperimenteerd met de aanpassing van het ritme van de zorginstelling aan het ritme van de individuele cliënt. De aanvraag voor de tweede fase van Morgenmakers is onder voorwaarden positief beoordeeld.

Achtergrond

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Agis Innovatiefonds namen eind 2019 het initiatief voor een gezamenlijke Open Oproep gericht op de verbetering van het alledaagse leven voor mensen met (nog g)een chronische aandoening. Beide fondsen stelden ieder een bedrag van € 40.000,- per project beschikbaar voor deze tweede fase van onderzoek.