Onze Raad van Toezicht heeft, samen met de Raad van Bestuur, besloten een prijs uit te reiken aan een impactvol project uit de afgelopen jaren. Deze prijs is tevens een eerbetoon aan Bert Huiskamp, voormalig voorzitter van de Raad van Toezicht van het Agis Innovatiefonds.

Bert Huiskamp is dan ook de juryvoorzitter voor deze prijs en zal, met de overige twee juryleden Dik Hermans en Cees Smit, tien genomineerde projecten (van alle projecten sinds 2016!) beoordelen.

De beoordelingscriteria voor de prijs zijn criteria die wij als Agis Innovatiefonds omarmen, namelijk:
- De mate van maatschappelijke impact door het versterken van de regie en autonomie van mensen;
- Het onderscheidend vermogen;
- De betrokkenheid van ervaringsdeskundigen of mensen uit de doelgroep die het betreft.

De genomineerde projecten

- Blijf in je kracht van Fysiotherapie de Waag
- Stepped Care Zelfmanagement van Vitaal Mensenwerk
- GoOV app deel 1 en deel 2 van GoOv BV
- Empowerment in de wijk van Trimbos Instituut
- Mindset van Hanzehogeschool Groningen
- Meer zelfredzaamheid voor kinderen met OI van Care for Brittle Bones
- Dit ben ik van Stichting Lentis
- Gezond in Nederland van Pharos
- Een steekje los junior van De Bagagedrager
- De Virtuele Patiënt van Stichting Volte / Dialogue Trainer

Op 11 oktober zal de jury bijeenkomen voor de uiteindelijke beoordeling en tot een top drie komen. De drie geselecteerde projecten worden uitgenodigd voor de bekendmaking én prijsuitreiking van de Bert Huiskampprijs op maandag 25 november. De genomineerden krijgen hierover bericht.

De prijzen

De eerste prijs is een geldbedrag van € 10.000,- te besteden aan het initiatief zelf of een opvolgende activiteit.
De nummers twee en drie ontvangen ieder € 2.500,- te besteden aan het initiatief zelf of een opvolgende activiteit.